Skip to content

KNAC vriendenlidmaatschap

De Fiat Club Nederland is vriend van de  KNAC middels het KNAC vriendenlidmaatschap.

De KNAC is, net als alle andere merkenclubs, ook een club (vereniging). Ondanks dat we de oudste zijn én koninklijk (sinds 1913). Ook is de KNAC een algemene club van autoliefhebbers en niet verbonden aan een bepaald merk.

In 2013 hebben meerdere clubs ons benaderd om samen te gaan werken. Uit deze gesprekken zijn ideeën en voorstellen gekomen die geresulteerd hebben in een “KNAC vriendenlidmaatschap” voor merkenclubs. Inmiddels zijn bijna 80 autoclubs lid geworden. Niet alleen merkenclubs kunnen lid worden van de KNAC. Ook andere algemene oldtimerclubs maar dan wel met een minimum aantal van 250 leden.

De rode draad is dat de auto en passie voor het autorijden ons samenbindt. Dat we meer samen moeten optrekken op een professionele manier en met meer inspraak voor de aangesloten merkenclubs in belangenbehartigingstrajecten (o.a. MRB en milieuzonering). Elkaar moeten helpen en ondersteunen daar waar nodig. De KNAC zal de clubs die vriendenlid zijn (meer) financieel ondersteunen door o.a. advertenties, sponsoring en een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe KNAC-leden.

KNAC

1899 Palazzo Bricherasio

oprichtingsvergadering FIAT op 11 juli 1899