De volgende mensen zijn als bestuurslid of op een andere manier actief voor de Fiat Club Nederland

Bestuur:

Voorzitter

Charles Groeneveld

0318-631204

voorzitter@fiatclub.nl

Penningmeester

Jacques Bielen

077-4672940

penningmeester@fiatclub.nl

Secretaris

Ronald Wentink

06-29495128

secretaris@fiatclub.nl

Technisch advies:

Jelle de Vries

033-4947288

techniek@fiatclub.nl

Redactie Bella Macchina:

Jessica Dales
Enrico van Grootel

0314-364288
033-4625301

BM@fiatclub.nl

 

Jan Hoogendoorn

06-25633035

evenementen@fiatclub.nl

Archief:

Enrico van Grootel

033-4625301

archief@fiatclub.nl

 

Website:

Technisch beheer:

webmaster@fiatclub.nl